ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Lesson Plan
Funkcija dobiti
Last updated 10/04/2014, by Jasmina Stevanovic
Language(s):
Domain: Mathematics>Applied Mathematics>Mathematical Economics
Author(s)Name: Jasmina Stevanović Organization: Politehnička škola Role: Nastavnik informatike
Description/ main idea
- Kako se izračunava dobit. 
- Šta je interval rentabilnosti.
- Kako se izračunava interval rentabilnosti. 
- Kako se određuje maksimalna dobit.


Uvodni deo

Diskusija: Kada su poznate privredne funkcije koje prate određenu proizvodnju, važno je da znamo da izračunamo parametre proizvodnje koji će nam omogućiti efikasniju proizvodnju.

Središnji deo časa

Nastavnik upoznaje učenike sa:

- Parametrima

- Funkcijom dobiti

- Intervalom dobiti

- Maksimalnom dobiti

Središnji deo časa - Praktični rad

Nastavnik zadaje primere koje učenici u grupama rešavaju. Svaka grupa dobija zadatak da reši po jedan deo zadatka, koje nakon toga prezentuju ostalim grupama.

I grupa: Rešava maksimalni prihod u zavisnosti od količine.

II grupa: Rešava minimalne prosečne troškove.

III grupa: Rešava interval rentabilnosti.

IV grupa: Rešava maksimalnu dobit. 

Završni deo

Učenici uz pomoć nastavnika dolaze do zaključka kako se izvodi mogu primeniti u ekonomiji da bismo utvrdili kako promene različitih parametara (npr. količina proizvodnje ili cena proizvoda) utiču na efikasnost preduzeća.