Επιπλέον πληροφορίες (χρήσιμοι σύνδεσμοι) για το διαγωνισμό

Επιπλέον πληροφορίες (χρήσιμοι σύνδεσμοι) για το διαγωνισμό

Ο σύνδεσμος για το webinar που αφορούσε στο διαγωνισμό https://plus.google.com/events/c7jd67q58d340rlpeu432huiu24

Εγχειρίδιο χρήσης για το εργαλείο σχεδιασμού/δημιουργίας μαθησιακών σεναρίων - http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/ods_ergaleio_dimioyrgias_es.pdf

 

-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.