Κωνσταντίνος Δραγογιάννης

Κωνσταντίνος Δραγογιάννης
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Άμφισσας
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Άμφισσας
Εκπαιδευτικός ΠΕ17.04
Εκπαιδευτικός ΠΕ17.04 M.Sc. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας