Εικόνα / Μορφοποίηση / Διακριτικά της κοινότητας

Εικόνα / Μορφοποίηση / Διακριτικά της κοινότητας

Πιθανές παρατηρήσεις μορφοποίησης της κοινότητας.

-Φιλοτέχνηση μιας εικόνας (σήματος) για την κοινότητα; Επιμέλεια/δημιουργία ενός "ηχητικού σήματος" της κοινότητας;

-Προβολή της κοινότητας στην πρωτοβουλία Learning Science Through Theatre 2

-Προβολή της κοινότητας στην πρωτοβουλία Write A Science Opera http://www.opendiscoveryspace.eu/el/community-members/780511

Rate-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.