Χέρια μαθήτριας πάνω σε απτική υδρόγειο σφαίρα
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας διοργανώνει ημερίδα για την «Καλλιέργεια της χωρικής σκέψης για παιδιά με...
Χέρια μαθήτριας πάνω σε απτική υδρόγειο σφαίρα
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας διοργανώνει ημερίδα για την «Καλλιέργεια της χωρικής σκέψης για παιδιά με...
VISTE Multiplier Event @NTUA, November 24, 2018
The National Technical University of Athens invites teachers, trainers, and other education staff to the VISTE Multiplier Event: Empowering Spatial...
VISTE Multiplier Event @NTUA, November 24, 2018
The National Technical University of Athens invites teachers, trainers, and other education staff to the VISTE Multiplier Event: Empowering Spatial...
Researcher's Night 2018 @ the National Technical University of Athens, Greece
Friday September, 28  2018 National Technical University of Athens, Averof Building, Patission Campus from 17:00 to midnight.  ...
Researcher's Night 2018 @ the National Technical University of Athens, Greece
Friday September, 28  2018 National Technical University of Athens, Averof Building, Patission Campus from 17:00 to midnight.  ...
Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union
2016-1-EL01-KA201-023731