Οι κάδοι του σχολείου μας ελέγχονται από αισθητήρα! - Μυτιλήνη
Hosted by OSOS, contributed by Aggeliki Simini on 02/05/2019

Στο σχολείο διαθέτουμε κάδους απορριμμάτων για κοινά και ανακυκλώσιμα υλικά, που όμως δεν ανοίγουν εύκολα. Στο επάνω μέρος έχουν ένα άνοιγμα απ' όπου μπορούμε να πετάμε τα σκουπίδια, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τη ποσότητα των σκουπιδιών που περιέχουν. Έτσι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα ελέγχει τη στάθμη των απορριμμάτων και θα μας ειδοποιεί όταν γεμίσει ο κάδος.

Keywords: κάδος απορριμάτων, έλεγχος στους κάδους
Learning Objectives: Προγραμματισμός, Φυσική, Μηχανική
Rating: -/5
Представления: 936
Языки: Greek
Students age group: 12 - 15
Тема: ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Комментарии

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.