Developing Institutions and Options for Livelihood Adaptation to Climate Variability and Change in Drought-prone Areas of Bangladesh - Developing institutions and options

Dezvoltarea Institutiilor şi Opţiunile pentru Adaptarea si Supravietuirea la variaţiile şi schimbările climatice în zonele predispuse secetei din Bangladesh- Dezvoltarea unor instituţii şi opţiuni
Original hosted in "Organic.Edunet", contributed by Social Updater on 23/03/2015
Impactul variaţiilor şi schimbărilor climatice sunt preocupări la nivel mondial, dar în Bangladesh, unde o mare parte din populatie este expusa in mod cronic şi vulnerabil la numeroase pericole naturale, acestea reprezinta aspecte deosebit de critice. În acest context, FAO şi Centrul Asiatic de pregatire pentru Catastrofe (ADPC) au initiat o evaluare privind adaptare mijloacelor de trai la variaţiile şi schimbările climatice în zonele predispuse la secetă din Nord-Vestul Bangladeshului.
Tags: probleme de mediu, dezastre naturale, variabilitatea climatica, schimbari climatice, kliimamuutused, looduskatastroof, keskkonnategurid, looduslikud ohud, climate variability, μεταβλητότητα του κλίματος, изменчивость климата, klíma változékonyság, climate changes, κλιματικές αλλαγές, изменения климата, klímaváltozás, natural disasters, természeti katasztrófa, φυσικές καταστροφές, природные катастрофы, environmental issues, περιβαλλοντικά θέματα, вопросы экологии, környezetvédelmi kérdések, Natural hazards, φυσικοί κίνδυνοι, стихийные бедствия, természeti veszélyforrások
Rating: -/5
Vizualizări: 173
Resource type: Educational Object
Limbi: English
Copyright: Yes
Cost: Use is free of charge

Comentarii

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.