Ένωση εικόνων με τη Ζωγραφική

Ένωση εικόνων με τη Ζωγραφική
Original hosted in "Photodentro", contributed by Social Updater on 19/06/2013
Tags: Ζωγραφική, ένωση εικόνων, αντιγραφή, επικόλληση
Rating: -/5
Views: 152
Resource type: Educational Object
Languages: Greek
Target age group: 6-9
Copyright: Yes

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.