Οδική Ασφάλεια: Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη. Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, Ώρα: 14:30 – 20:00

Οδική Ασφάλεια: Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη. Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, Ώρα: 14:30 – 20:00

Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Ανατ. Αττικής

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, Ώρα: 14:30 – 20:00

Παρουσιάσεις &  Βιωματική Εκπαίδευση:  Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14:30    Προσέλευση Συμμετεχόντων στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Ελληνογερμανικής Αγωγής - Εγγραφές

 

15:00     Χαιρετισμοί

 

Εισηγήσεις

15:40     Σχέδιο Δράσης για την Κυκλοφοριακή Αγωγή σε Δημοτικά Σχολεία

             κ. Δημήτριος Βεργίδης, Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

          

16:00   Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των δράσεων του Ι.Ο.ΑΣ.

             κ. Αθανάσιος Καραλής, Επίκουρος Καθηγητής δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

          

16:20   «Παρουσίαση Μεθόδων Προσέγγισης Κυκλοφοριακής Αγωγής για Μαθητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης»

           (Παρουσίαση βάσει θεωρητικών μοντέλων και πρακτική άσκηση - το παράδειγμα της Γερμανίας)

            κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

 

16: 40   Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας ODS (Open Discovery Space)

            Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

 

17: 00   Παρουσίαση Καλών Πρακτικών για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό- Γυμνάσιο - Λύκειο)

            Δρ. Μάνος Αποστολάκης, Διευθυντής Λυκείου Ελληνογερμανικής Αγωγής

 

17:20   Διάλειμμα

 

17:45   Πρακτική Εκπαίδευση στους προσομοιωτές και εργαστήρια (workshops)

 

19:45   Συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης

 

20:00   Λήξη Εκπαίδευσης

Projeto: 
ODS
-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.