Resources

Showing 1 to 10 out of 304 results found

Sort by:

  1. Test

  2. Flipped classroom

  3. Het 5 level instructiemodel (constructivistisch model)

  4. Problem-based scenario template op basis van de "7 jump" methodologie

  5. w

  6. Maak je eigen lesontwerp - Het PADDIE model

  7. Peer, docent, en zelfevaluatie

  8. j

  9. j

  10. test

Pagina's