Resources

Showing 1 to 10 out of 159094 results found

Sort by:

  1. Flipped classroom

  2. Problem-based scenario template op basis van de "7 jump" methodologie

  3. Maak je eigen lesontwerp - Het PADDIE model

  4. Peer, docent, en zelfevaluatie

  5. Concept maps: maken, delen, aanpassen

  6. Begeleide leertrajecten (onderzoekend leren)

  7. Open leertrajecten (game-based learning)

  8. Definitie van een logaritmische functie

  9. Definitie van een veeltermfunctie

  10. Definitie van machtsfuncties

Pagina's