Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση: Ένα Πλαίσιο που Απευθύνεται στη Διαφορετικότητα του Μαθητή

Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση: Ένα Πλαίσιο που Απευθύνεται στη Διαφορετικότητα του Μαθητή

H συγκεκριμένη κοινότητα αφορά  Έλληνες εκπαιδευτικούς και είναι ένας χώρος για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση.

Στην κοινότητα αυτή θα έχετε τη δυνατότητα:

Aναζήτησης και διαμοίρασης  ‘Εκπαιδευτικού Περιεχομένου’ ('Educational Content') και καλών πρακτικών.

ΟΜΑΔΕΣ: Ξεκινάμε ως ομάδα, αλλά υπό-ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Στις Ομάδες, μπορείτε να δημιουργήσετε Συζητήσεις, να δημοσιοποιείτε Δράσεις και να αναρτείτε Ψηφοφορίες με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Θα χρησιμοποιούμε αυτή την περιοχή για τις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο της κοινότητας ή του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλείστε να ελέγχετε σχετικά με οδηγίες, αναγνώσματα ή για να κάνετε τα σχόλιά σας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Δράσεις οι οποίες οργανώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες και/ή τη θεματική περιοχή της Κοινότητας και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέλη μας.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Χώρος για να μοιραστείτε απόψεις και συναισθήματα με την υπόλοιπη κοινότητα. Δημιουργείστε το ιστολόγιό σας και μοιραστείτε τα σχόλιά σας!

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινότητας μπορούν να γίνουν εδώ. Για παράδειγμα, συζητήσεις σχετικά με κεντρικές έννοιες της δουλειάς μας, όπως ‘ικανότητες’, ‘δημιουργικότητα’, ‘μάθηση’…

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ: Εδώ μπορείτε να δείτε τη γνώμη και τις αντιδράσεις των μελών της κοινότητας δημιουργώντας Ψηφοφορίες.

Γενικά ας κρατήσουμε την κοινότητα ενεργή. Μη διστάσετε να αναρτήσετε δημοσιεύσεις, να σχολιάσετε, να κάνετε Φίλους και να διαμοιραστείτε στα κοινωνικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο UDLnet (UDLnet: Universal Design for Learning: A Framework for Addressing Learner Variability) είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.udlnet-project.eu/

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις πρακτικές που διαμοιράζονται στο πλαίσιο του δικτύου εδώ: http://udlnet.di.uoa.gr/

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση; Επισκεφτείτε την Ακαδημία & την Εργαλειοθήκη

Tags: 
καθολική σχεδίαση
μαθησιακά στυλ
ένταξη
Created on: 26.02.2015
Last visited: 15.05.2022