Βοηθός παρκαρίσματος αυτοκινήτου
Hosted by OSOS, contributed by Evaggelos on 21/05/2019

Με αυτή την κατασκευή τα παιδιά προσπάθησαν να φτιαξουν εναν βοηθό παρκαρίσματος αυτοκινήτου. Σε αντίθεση με τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα στο αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο σύστημα είναι μόνιμα εγκατεστημένο στο χώρο στάθμευσης. Το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό ότι πλησιάζει σε τοίχο με το σταδιακό άναμα λυχνιών, οι οποίες τοποθετούνται σε τέτοιο ύψος ώστε να τις βλέπει από τον κεντρικό καθρέφτη του αυτοκινήτου.

Keywords: αισθητήρας απόστασης, parking
Learning Objectives: εξοικείωση με τη λειτουργία του αισθητήρα υπερήχων.
Rating: -/5
Skati: 206
Valodas: Greek
Students age group: 9 - 12
Piekšmeta domēns:
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Komentāri

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.