Koliko koristite IKT u nastavi?

Aptauja Datumi: 
2015.02.08
Share this


Svaki dan
100% (1 balss)
Više puta tjedno
0% (nav balsu)
Nekoliko puta u mjesec dana
0% (nav balsu)
Povremeno
0% (nav balsu)
Nikada
0% (nav balsu)
Kopējais balsu skaits: 1
Nosaukums: 
anketa
IKT unastavi