Upgrade in process

Dear user

We are in the process of upgrading the community portal infrastructure. The process will be realised in the summer break period and the system will be back in full operation from September 1st. All accounts, scenarios, projects, and resources along with the community structure will be transferred automatically and no further actions is needed from you. For your current activities we are recommending the use of the new interface available at https://www.schoolofthefuture.eu/osos

Thank you and sorry for any inconvenience.

The OSOS team

31 - 35 out of 35 resources
Dom, 05/24/2015 - 20:12
Repository:
ODS
Contributor: Oded Ben-Horin

Følgende «Skriv en Vitenskapsopera (WASO)» Implementeringsscenario bør leses sammen med

WASO retningslinjene, som gir en detaljert plan for gjennomføring av et kreativt,

forskningsbasert prosjekt. Retningslinjene inkluderer oppvarmingsøvelser, en konseptualisering

...

Dom, 05/24/2015 - 20:20
Repository:
ODS
Contributor: Oded Ben-Horin

Folgende Skriv en vitenskapsopera (WASO) gjennomforingsscenario bor leses sammen med

WASO retningslinjer, som gir en detaljert plan for gjennomforing av et kreativt, forskningsbasert

prosjekt innenfor et WASO kasusstudie.

Dom, 05/17/2015 - 21:06
Repository:
ODS
Contributor: Oded Ben-Horin

Guidelines for the Write a Science Opera (WASO) teaching practice

Dom, 09/13/2015 - 17:49
Repository:
ODS
Contributor: Oded Ben-Horin

Senarioet gir elevene mulighet til og utforske problemstillinger relatert til lyd og dets

vitenskapelige kvaliteter, inkludert luftens bevegelser og effekten av ulike fysiske parameter som

hastighet og størrelse på hørbare resultat som tonehøyde og klang.

Dom, 05/17/2015 - 20:15
Repository:
ODS
Contributor: Lale Eric

Scenario implementacije pedagoškog modela projekta CREAT-IT, u okviru modula "Napiši naučnu operu" (Write a Science Opera - WASO).

Scenario implementacije WASO projekta „Napiši naučnu operu“ treba čitati uporedo sa WASO smernicama, u kojima se nalaze detaljna...

Pagine

Please Log In or Register in ODS Portal to create new educational resources. Please read the manual for further details.