1 - 10 out of 10 resources
Ven, 01/16/2015 - 15:40
Repository:
ODS
Contributor: Reet Pudan

Ravimtaimede õpetamine koosneb kolmest tsüklist.

Esmalt tutvuvad õpilased loodusõpetuse tunnis õppekäigul loodusesse ravimtaimedega.
Teises osas koostavad ise uurimustöö ühe ravimtaime kohta. Selleks kasutavad
internetti, teatmeteoseid. Kolmandas osas kasutavad...

Ven, 01/16/2015 - 15:56
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Autor: Marje Loide / Õpilased saavad oskused ja teadmised, kuidas märgata ja kindlaks teha imetajate ja lindude tegevusjälgi. Õpivad kasutama nutiseadme abil virtuaalsete jälgede määrajat, teevad iseseisvalt vaatlusi ja esinevad kokkuvõttega grupitööna.


Õppimise...

Gio, 01/15/2015 - 09:33
Repository:
ODS
Contributor: Ivi

Õppimise eesmärgid

Projekti eesmärgiks on teha helkuri kandmine noorte hulgas tõesti popiks. Selleks teadvustame me läbi erinevate tegevuste, arutelude ja infomaterjalide helkuri kandmise vajalikkust.

Uudseks võib lugeda teemat, komplekssena kavandatud tõhusaid ja huvitavaid...

Gio, 01/15/2015 - 10:41
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Stsenaariumi käigus tutvuvad õpilased suure ja väikese algustähe reeglitega, koostavad reeglite kohta mõistekaarte. Läbi erinevate tööülesannete kinnistavad õpitud reegleid. Oma tööde käigus kasutavad nad erinevaid õpikeskkondi (popplet, Learningapps, kahoot, scrumblr, storybird, pizap, book...

Lun, 02/16/2015 - 11:19
Repository:
ODS
Contributor: Ivi

Eesmärgid:

  • toetada emakeele II kooliastme ainekava eesmärkide täimist;

  • kavandada meeskonnaga intervjuu või reportaaž;

  • arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust;

  • saada professionaalide abi...

Ven, 01/16/2015 - 12:59
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Tervikteose käsitlemine: Astrid Lindgren “Hulkur Rasmus” -

Oskus hinnata inimestevahelisi suhteid, kodu tähtsust; tunda kirjandusmõisteid.


Õppimise eesmärgid:

Panna õpilased mõtlema ...
*elus olulistele väärtustele: sõprusele ja sõpradele,...

Ven, 01/16/2015 - 15:21
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Õppestsenaarium kopra tundma õppimiseks ning tema elutegevuse tutvustamiseks õpilastele. 

Sab, 01/17/2015 - 09:25
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Õpilased saavad oskused ja teadmised, kuidas märgata ja kindlaks teha kojaga maismaatigusid. Õpivad kasutama nutiseadme abil virtuaalset tigude määrajat,teevad iseseisvalt vaatlusi ja esinevad kokkuvõttega grupitööna. Saavad teada, milline on tigude roll looduses.

Sab, 01/17/2015 - 09:30
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Õpilased saavad oskused ja teadmised, kuidas märgata ja kindlaks teha mesilase sarnaseid karvaseid sumisejaid. Õpivad kasutama nutiseadme abil virtuaalset kimalaste määrajat, teevad iseseisvalt vaatlusi ja esinevad kokkuvõttega grupitööna. Saavad teada, miks on kimalased...

Lun, 01/19/2015 - 19:36
Repository:
ODS
Contributor: Kristiina Rattasepp

Lähtudes eesti keele õigekirjutuse põhimõttest teevad õpilased nii käsitsi
kirjutades kui ka elektroonsena harjutusi, milles õpivad-treenivad sõnade
õigesti kirjutamist. Et selle peatüki reeglid lähtuvad häälikute liikide
tundmisest, siis on eelduseks tähestiku tundmine ja...

Please Log In or Register in ODS Portal to create new educational resources. Please read the manual for further details.