BG Content - съдържание на български

BG Content - съдържание на български
Bulgaria

Тази общност е предназначена за създаване и разпространение на учебно съдържание на български език. Можете да създавате и споделяте свои ресурси във всички предметни области на училищното образование. За целта можете да създавате свои подобщности или да ползвате вече създадени.

Created on: 09.01.2016
Last visited: 28.11.2020