1 - 7 out of 7 resources
Thu, 01/15/2015 - 10:51
Repository:
ODS
Contributor: Anna

It's a National Contest Form.

Tue, 12/23/2014 - 07:44
Repository:
ODS
Contributor: Diana Ilieva

Иновативният сценарий описва технология за обучение по Счетоводство на предприятието. Включва три основни етапа - предварителна подготовка, провеждане на нетрадиционното обучение и заключителна част - обобщаващ урок.

Иновативната технология предполага използване на различни методи на...

Thu, 02/19/2015 - 07:04
Repository:
ODS
Contributor: Boryana Georgieva

In this educational material it is presented a scenario for integrated lesson in mathematics, science and IT. In the form of entertaining game students perform various tasks that summarize knowledge of decimals, solar and computer system

 

Thu, 01/15/2015 - 11:07
Repository:
ODS
Contributor: Tsvetelina Gergova

Разработеният електронен продукт има за цел:  Да се ​​запознаят учениците с основните оптични явления: отражение и пречупване на светлината; с техните приложения във всекидневието и техниката;  Да се ​​формират представи за различни физични понятия и да разкрие тяхното значение за приложната...

Sun, 01/11/2015 - 09:50
Repository:
ODS
Contributor: Mirena Nalbantova

Google Classroom е онлайн приложение за създаване на виртуална класна стая. В нея учителят може да качва тестове и други задания за изпълнение, които учениците попълват онлайн и предават. Учителят ги проверява и връща с коментар на всеки ученик индивидуално. Приложението функционира и като...

Thu, 01/15/2015 - 10:46
Repository:
ODS
Contributor: Anna

Методът на моделирането в обучениети по литература има за цел да събуди и развие творческите сили, а не да създава култура на стандартизиране. Той преполага индивидуализиране на преподаването и ученето. Учениците са провокирани да се осланят на вроденото им любопитство и се увличат в новата си...

Thu, 02/19/2015 - 07:08
Repository:
ODS
Contributor: Boryana Georgieva

In this educational material it is presented a scenario for integrated lesson in mathematics, science and IT. In the form of entertaining game students perform various tasks that summarize knowledge of decimals, solar and computer system

 

...

Please Log In or Register in ODS Portal to create new educational resources. Please read the manual for further details.