Διαχείριση Δημοτικού Πάρκινγ

בית ספר: ΕΚΦΕ Κω
Teacher: Παπαδάκης Ιωάννης
No of students participated: 4
Subject domain: Technology
יצירת קשר
לחוש
לדמיין
ליצור