Χείρα βοηθείας - Σπήλι Ρεθύμνου

בית ספר:
Teacher: Constantinos
No of students participated: 2
Subject domain:
יצירת קשר
לחוש
לדמיין
ליצור

Robotic arm( χείρα βοηθείας)

   Στην πόλη μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ( ΑΜΕΑ) ,οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν στην καθημερινότητά τους .Οπότε η σχολική μας δραστηριότητα αυτή είναι μια λύση μερικού προβλήματος.  


חומר נוסף