Έξυπνος ανεμιστήρας
Hosted by OSOS, contributed by Eleni Sakka on 08/05/2019

Ένας ανεμιστήρας που ξεκινά να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του χώρου ανεβαίνει.

מילות מפתח θερμοκρασία, αυτοματισμός, arduino, ανεμιστήρας
Learning Objectives: προγραμματισμός, ηλεκτρονικά κυκλώματα
Rating: -/5
Views: 542
Languages: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.