Τουριστικός οδηγός περιοχής Έβρου (Τυχερό, 4ος κύκλος )
Hosted by OSOS, contributed by Stella Tryfonidousur19/12/2018

Ένα app για Andoid συσκευές με τουριστικές πληροφορίες για τους επισκέπτες του Έβρου.Από τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου Τυχερού: Βασίλη Διακάκη και Γιάννη Δαλάτση

Mots clés app, Appinventor, Android
Learning Objectives: Πληροφορική, Προγραμματισμός
Notation :-/5
Vues: 393
Langues: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: ICT, Technology
# of students participating: 2
Updated on: 05.02.2019

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.