Παραγωγή σαπουνιών από αρωματικά βότανα του σχολικού κήπου
Hosted by OSOS, contributed by ΕΥΓΕΝΙΑsur25/06/2018

Οι μαθητές μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες οδηγούνται στη δημιουργία σχολικού κήπου με αρωματικά φυτά και βότανα. Στη συνέχεια με κάποια από τα βότανα (λεβάντα και δεντρολίβανο) παρασκευάζουν αρωματικά σαπούνια που διαθέτουν προς πώληση στον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
Το σενάριο συνδέεται με τα εξής μαθησιακά αντικείμενα:
Χημεία, Γλώσσα, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Καλλιτεχνικά
Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες καθενός. Οι ομάδες είναι οι εξής:
⦁    Ομάδα σχεδιασμού και δημιουργίας κήπου
⦁    Ομάδα χημικής έρευνας και ελέγχου
⦁    Ομάδα κατασκευής σαπουνιών
⦁    Ομάδα τυποποίησης
⦁    Ομάδα προώθησης
Το παρόν σενάριο  διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε δύο συνεχόμενα σχολικά έτη (2016- 17 και 2017- 18) από την Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου και οι εργασίες γίνονταν εκτός των ωρών διδασκαλίας.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος project που στηρίχθηκε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και σε ποικιλία τεχνικών. Αξιοποιήθηκαν λογισμικά παρουσίασης και επεξεργασίας κειμένου.

⦁    Ενημέρωση για τη μορφή των σχολικών κήπων,
⦁    Απόκτηση γνώσεων για  τις ιδιότητες των φυτών,
⦁    Αξιοποίηση φυσικών υλικών για την κατασκευή φυτικών προϊόντων,
⦁    Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
⦁    Ανάπτυξη εθελοντισμού,
⦁    Ενίσχυση σχέσεων μεταξύ των μαθητών,

Mots clés Σχολικός κήπος, αρωματικά βότανα, σαπούνια
Learning Objectives: ⦁ Ενημέρωση για τη μορφή των σχολικών κήπων, ⦁ Απόκτηση γνώσεων για τις ιδιότητες των φυτών, ⦁ Αξιοποίηση φυσικών υλικών για την κατασκευή φυτικών προϊόντων, Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, Ανάπτυξη εθελοντισμού, Ενίσχυση σχέσεων μεταξύ των μα
Notation :-/5
Vues: 660
Langues: Greek
Students age group: 9 - 12, 12 - 15
Subject domain: Mathematics, Science, ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 15
Updated on: 14.07.2020

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.