Κάνε το δικό σου σεισμό - Καρδίτσα
Hosted by OSOS, contributed by ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥsur31/05/2019

Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευχθούν, παρά μόνο να μετριαστούν οι συνέπειές τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχούς άσκησης στα πλαίσια του σχολείου και της πολιτικής προστασίας. Με την κατασκευή ενός βάθρου από μία παλέτα, τον προγραμματισμό ενός Arduino Uno και τη χρήση ενός επιταχυνσιογράφου κατασκευάσαμε ένα εκπαιδευτικό σεισμογράφο για τα Δημοτικά σχολεία της Πόλης μας και όχι μόνο... Έτσι θέλουμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην ευαισθητοποίηση των μικρών πολιτών (μαθητών δημοτικού) της Καρδίτσας στο θέμα του σεισμού.

Mots clés σεισμογράφος, μακέτα, arduino uno, επιταχυνσιόμετρο, διερευνητική μάθηση
Learning Objectives: Σεισμογράφος, Βιωματική εκπαίδευση, Εκπαιδευτική καινοτομία, Συνεργατικότητα, Ηands-on Αpproach
Notation :-/5
Vues: 363
Langues: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: ICT, Simulating, Presentation, Presentation of information & data, Use & misuse of data, ICT opportunities, Collaboration, Interpret information, Technology
# of students participating: 2
Updated on: 13.06.2019

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.