Χείρα βοηθείας - Σπήλι Ρεθύμνου
Hosted by OSOS, contributed by Constantinossur08/06/2018

Ρομποτικό χέρι για βοήθεια

Mots clés robotic arm
Learning Objectives: Πληροφορική, Τεχνολογία
Notation :-/5
Vues: 800
Langues: Greek
Students age group: 12 - 15, 15 - 18
Subject domain:
# of students participating: 2
Updated on: 20.06.2018

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.