Έξυπνος ανεμιστήρας
Hosted by OSOS, contributed by Eleni Sakkasur08/05/2019

Ένας ανεμιστήρας που ξεκινά να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του χώρου ανεβαίνει.

Mots clés θερμοκρασία, αυτοματισμός, arduino, ανεμιστήρας
Learning Objectives: προγραμματισμός, ηλεκτρονικά κυκλώματα
Notation :-/5
Vues: 301
Langues: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.