Εφαρμογή διαχείρισης σκουπιδιών!
Hosted by OSOS, contributed by George Kefallonitissur22/04/2019

Στην Κέρκυρα, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε σημαντικό πρόβλημα με τα σκουπίδια. Οι μαθητές μας, σκέφτηκαν πως θα ήταν ωραίο να δημιουργηθεί μία εφαρμογή η οποία θα μας δείχνει την κατηγορία του ανακυκλώσιμου απορρίματος και κάδους και χώρους στους οποίους θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε. Στόχος γενικά στην Κέρκυρα είναι να αυξήσουμε τα ανακυκλώσιμα απορρίματα (άρα και να μειώσουμε τον όγκο των συμμεικτων σκουπιδιών και άρα να βοηθήσουμε και εμείς σαν πολίτες στο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας.

Παράλληλα, και επειδή δεν ξέρουμε οι περισσότεροι το είδος της ανακύκλωσης, αυτή η εφαρμογή θα μας βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε που πρέπει να πάει και κατά συνέπεια να γίνεται διαλογή στην πηγή και όχι στα εργοστάσια ανακύκλωσης, περιορίζοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά κόστη.

Mots clés app inventor, σκουπίδια
Learning Objectives: Πληροφορική,προγραμματισμός
Notation :5/5
Vues: 838
Langues: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain: ICT, ICT opportunities
# of students participating: 2
Updated on: 14.06.2019

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.