«Πρώτα βήματα στον προγραμματισμό»

«Πρώτα βήματα στον προγραμματισμό»
Originale hébergé dans "ODS", publié parMetaxia Kouskounasur17/01/2015
Notation :-/5
Vues: 1317
Type de ressource: Educational Scenario
Langues: Greek

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire. Soyez le premier à ajouter un commentaire

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.