Ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία

Ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία
Kreeka
Domain: „aga kui“ stsenaariumid, IKT tegevuses

H συγκεκριμένη κοινότητα αφορά  Έλληνες εκπαιδευτικούς κι έχει ως στόχο τη δικτύωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και μάθηση με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών.  

Στην κοινότητα αυτή θα έχετε τη δυνατότητα:

SEARCH/SHARE COMMUNITY RESOURCES: Aναζήτησης και διαμοίρασης  ‘Εκπαιδευτικού Περιεχομένου’ ('Educational Content'), το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να αναπτύσσετε σε πλήρη Σχέδια Μαθήματος ή Εκπαιδευτικά Σενάρια (‘Lesson Plans’ ή ‘Educational Scenarios’).

GROUPS:  Ξεκινάμε ως ομάδα, αλλά υπό-ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Στις Ομάδες, μπορείτε να δημιουργήσετε Συζητήσεις, να δημοσιοποιείτε Δράσεις και να αναρτείτε Ψηφοφορίες με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας.

ACTIVITIES: Θα χρησιμοποιούμε αυτή την περιοχή για τις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο της κοινότητας ή του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλείστε να ελέγχετε σχετικά με οδηγίες, αναγνώσματα ή για να κάνετε τα σχόλιά σας.

EVENTS: Δράσεις οι οποίες οργανώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες και/ή τη θεματική περιοχή της Κοινότητας και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέλη μας.

BLOGS: Γιατί να μη μοιραστείτε απόψεις και συναισθήματα με την υπόλοιπη κοινότητα; Δημιουργείστε το ιστολόγιό σας και μοιραστείτε τα σχόλιά σας!

DISCUSSIONS: Συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινότητας μπορούν να γίνουν εδώ. Για παράδειγμα, συζητήσεις σχετικά με ‘δημιουργικότητα’, ‘μάθηση’, 'ΤΠΕ'…

POLLS: Εδώ μπορείτε να δείτε τη γνώμη και τις αντιδράσεις των μελών της κοινότητας δημιουργώντας Ψηφοφορίες.

Γενικά ας κρατήσουμε την κοινότητα ενεργή. Μη διστάσετε να αναρτήσετε δημοσιεύσεις, να σχολιάσετε, να κάνετε Φίλους και να διαμοιραστείτε στα κοινωνικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο HANDSON (Hands On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT) είναι διαθέσιμες εδώ: http://handsonict.eu/

Sildid: 
δημιουργικότητα
ΤΠΕ
Created on: 11.06.2014
Last visited: 24.01.2023