Οι κάδοι του σχολείου μας ελέγχονται από αισθητήρα! - Μυτιλήνη

Centro: 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Teacher: Aggeliki Simini
No of students participated: 3
Subject domain: ICT, Engineering, Technology
Información de contacto
Sentir
Imaginar
Crear

Είμαστε μαθήτριες της Α Γυμνασίου από τη Μυτιλήνη και το project μας αφορά ένα κάδο που ελέγχεται από αισθητήρα, ώστε να μας ειδοποιεί όταν γεμίσει. Συγκεκριμένα αφορά τους κάδους του σχολείου μας, στους οποίους οι μαθητές εξάκολουθούν να ρίχνουν σκουπίδια ενώ είναι γεμάτοι και αυτοί ξεχειλίζουν και τα σκουπίδια πέφτουν κάτω. Αυτό βέβαια το συναντάμε και σε πολλούς κάδους μέσα στην πόλη.

Οπότε σκεφτήκαμε μέσω ενός αισθητήρα να εμφανίζεται σε μια οθόνη μήνυμα ότι κάδος έχει γεμίσει όταν τα σκουπίδια φτάσουν σε μια συγκεκριμένη στάθμη. 

                                                                           Η ΟΜΑΔΑ