Ταχυδρόμος SMS - Γυμνάσιο Βάμου Χανίων

Centro:
Teacher: Τίτος Σμυρνάκης
No of students participated: 2
Subject domain:
Información de contacto
Sentir
Imaginar
Crear

Το πρόβλημα από το οποίο έχουμε εμπνευστεί την εργασία μας είναι τα ταχυδρομικά κουτιά στις επαρχιακές περιοχές. Αντίθετα απ´ τα αστικά κέντρα που υπάρχει ένα ταχυδρομικό κουτί έξω από κάθε σπίτι, σε χωριά όπως αυτά του Αποκόρωνα έχουν τοποθετημένα όλα τα κουτιά μαζί σε ένα σημείο του χωριού.

Αυτό το σημείο μπορεί να είναι μακριά από ορισμένα σπίτια της ευρύτερης περιοχής,  που σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση για να ενημερωθούν σχετικά με την αλληλογραφία τους. Συνεπώς είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο ή κάποιον άνθρωπο με κινητά προβλήματα να πηγαίνει τακτικά να κοιτάζει το γραμματοκιβώτιο. Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί λόγω χρέους σε διάφορες εταιρίες να στερηθούν βασικά εφόδια για την καθημερινή τους ζωή όπως το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο.

Κάτι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τους συνανθρώπους μας. Η σκέψη μας είναι να κατασκευάσουμε ένα γραμματοκιβώτιο το οποίο θα μπορεί να στέλνει ένα SMS στον ιδιοκτήτη του κάθε φορά που το ανοίγει ο ταχυδρόμος και τοποθετεί μέσα σε αυτό αλληλογραφία. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ταλαιπωρούνται με άσκοπες μετακινήσεις και θα πηγαίνουν στο γραμματοκιβώτιο μόνο όταν θα έχουν λάβει προηγουμένως το SMS.

βοχ1βοχ2