ΣΕΠ: ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών με τη χρήση project, διαθεματικότητας & τέχνης

ΣΕΠ: ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών με τη χρήση project, διαθεματικότητας & τέχνης
Grecia
Domain: Estudios empresariales

Μια κοινότητα για την υποστήριξη ενός ευρύτερου σεμιναρίου με θέμα τη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σε θέματα ΣΕΠ, με την χρήση των project, της διαθεματικότητας & της τέχνης).

 

Tags: 
Career counseling
school advice
mentoring

Gestionado por:

Created on: 27.02.2015
Last visited: 13.10.2019