ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ