Tsetsa

Tsetsa
Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи
PG po KTS
senior teacher of physics
I am senior teacher of physics from computer school, affiliated to Technical University _ Sofia.