ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Σπουδές: Τμήμα εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική), ΑΣΚΤ Αθήνας, 1990-1996. Χαρακτική στην ACADEMIE MINERVA, GRONINGEN-HOLLAND, 1996. Σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ, 2001-2003. Μεταπτυχιακό (MA) «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης», ΑΣΚΤ Αθήνας, 2007-2010. Τρεις ατομικές και αρκετές ομαδικές εκθέσεις. Εργάζεται στην εκπαίδευση από το 1998. Συγγραφή του σχολικού βιβλίου «Σχέδιο, Χρώμα Ψηφιδογραφίας & Υαλογραφίας» της Τ.Ε.Ε. (2004). Γνώσεις Η/Υ (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Adobe Audition, Autodesk 3ds Max, Power Point, Word, Excel).