ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ - OLGA BALAMPEKOU

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ - OLGA BALAMPEKOU
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ