Λάμπρος Σκουτίδας

Λάμπρος Σκουτίδας
Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας
Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας
Δάσκαλος