Κυριακή Τριανταφυλλίδη

Κυριακή Τριανταφυλλίδη
Primary School of Tavronitis (Crete)
Δημοτικό Σχολείο Γαύδου
Εκπαιδευτικός