ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ