Πιπινάς Γεώργιος

Πιπινάς Γεώργιος
4ο ΓΕΛ Κατερίνης
Καθηγητής Μαθηματικών