Ιωάννης Γαρίτσης

Ιωάννης Γαρίτσης
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Δάσκαλος
Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη