Δημήτριος Κελεφιώτης

Δημήτριος Κελεφιώτης
2ο Γυμνάσιο Ηρακλειου
Υπουργείο Παιδείας
Εκπαιδευτικός
Βιολογία