Йорданка Кирчева Цветкова

Йорданка Кирчева Цветкова
Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов"-гр. Търговище