Ασημίνα Κοντογεωργίου

Ασημίνα Κοντογεωργίου
Περιφερειακή Δ/ση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ν. Λάρισας
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Σχολική Σύμβουλος
Σχολική Σύμβουλος, Φυσικών Επιστημών, Ν. Λάρισας