1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης / 1th Junior High School of Thessaloniki

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης / 1th Junior High School of Thessaloniki
1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης / 1st Experimental Junior High School of Thessaloniki
Eleni Kalaitzidou
Εκπαιδευτικός
Experimental schools in Greece were established under the supervision of Universities and have been the cradle of eminent intellectuals in the field of literature, politics and science and nests of innovation and pioneering ideas ever since. Experimental schools aim at helping in educational research, and experimentation with new teaching techniques as well as providing first hand teaching practice to undergraduate students. The teachers that were selected to work in this type of school were well-qualified and they had to be able to respond to a demanding teaching context and had to be knowledgeable on new teaching methods and techniques.