Resources

Showing 1 to 10 out of 62 results found

Sort by:

  1. parabola

  2. Pythagorova věta, 11_PV ZOBECNĚNÍ 2

  3. Grafický součet

  4. Pythagorova věta, 04_PV POSUNUTÍ 2

  5. stredová súmernosť

  6. Objevení Ludolfova čísla

  7. Kružnica vpísaná trojuholníku

  8. chordala dvoch kruznic

  9. Čtverec ve čtvercové síti

  10. Sínusoida a kosínusoida

Pages