ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Lesson Plan
Komunikacija
Last updated 10/04/2014, by Olja Prvic Erac
Language(s):
Domain: Social Studies
Author(s)Name: Olivera Prvić Erac Organization: Politehnička škola Role: Nastavnik psihologije
Description/ main idea

Upoznavanje učenika sa karakteristikama osoba sa kojima je otežana komunikacija.


Uvodni deo

Obnavljanje jedinice koja je obrađivana na prethodnom času, izvori nesporazuma u komunikaciji. Zatim nastavnik monološkom metodom objašnjava tipove ličnosti sa kojima možemo imati problema u komunikaciji: 1. Agresivna osoba, 2. Depresivna osoba, 3. Egocentrična osoba, 4. Paranoidna osoba, 5. Anksiozna osoba i navodi komunikacijske strategije koje bi bilo poželjno koristiti

Glavni deo časa

Nastavnik izabere grupu od 6 učenika i podeli im papire sa opisom ponašanja koji je svojstven svakom od tipova ličnosti sa kojima je komunikacija otežana. Jedan od učenika dobije zadatak da vodi grupu, tj. da recimo donesu odluku šta bi mogli da rade kao grupa mladih u okviru vannastavnih aktivnosti ili na časovima poslovne kulture. 

Ostali učenici prate i beleže u sveskama svoja zapažanja. Posle desetak minuta, diskutujemo kako su se snašli u ulogama koje su dobili, kako su se osećali, šta je bilo teško, koju su strategiju primenjivali.

Završni deo časa

Nastavnik poziva učenike da ponove ono što je obrađeno na času definišući osnovne pojmove.