ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Lesson Plan
Project ''Laza Kostić''
Last updated 09/04/2014, by marija rajic
Language(s):
Domain: ICT in action, ICT>Impact of ICT>What if scenarios
Learning objectivesCognitive - Knowledge:
Factual
Procedural
Cognitive - Process:
To remember
To understand
To think critically and creatively
Affective:
To pay attention
To respond and participate
Psychomotor:
To perform independently, skillfully and precisely
To adapt and perform creatively
Grade & Age16
16
Grade: secondary education
Keywords/subjectserbian language and literature, romantism, Laza Kostić, biography, Lenka Dunđerski, poem, Santa Maria della Salute, analise
srpski jezik, srpska književnost, romantizam, Laza Kostić, biografija, Lenka Dunđerski, pesma, Santa Maria della Salute, analiza
Difficulty Levelmedium
Assessment strategySummative assessment
Learning environmentComputer-based, Lecture-based, Video, Work-based
Teaching approachBehaviourist: Programmed instruction
Cognitivist: Direct instruction, Collaborative learning, Problem – based
Constructivist: Design-based learning

project learning
Structurenetworked
Interactivity Typemixed
Interactivity Levelmedium
Semantic Densitymedium
CostUse is free of charge
CopyrightNo
AnnotationStudents really enjoyed this way of interactive learning.
Učenici su odlično prihvatili nove oblike rada i uključili se u realizaciju časova. Uspešno su uz pomoć nastavnika savladali date zadatke i tako realizovali projekat. Ovakav način rada je u velikoj meri doprineo da se svi učenici uključe u rad i da akcenat bude na aktivnosti učenika, dok su nastavnici samo koordinatori i savetnici uradu
Author(s)Name: Marija Rajić Organization: Ekonomska škola, Kragujevac Role: teacher
Name: Danijela Simić Organization: Ekonomska škola, Kragujevac Role: teacher
Name: Jelena Anđelković Organization: Prva kragujevačka gimnazija Role: teacher
Description/ main idea

Our aim was to analyze one of the most beautiful poems Santa Maria della Salute on new way. Students was able to find out some new facts about Laza Kostic’s biography and poetics, also they have been able to analyze poem, all because of the application of project learning.

We have been use project learning, and also advantages of ICT : wikispaces, mail, chat, Power Point, internet, hot potatoes. Students in this way of learning have been able to be creative and critical. They can collaborate whit themselves and to evaluate their work.   

 

 


Želja nam je bila da jednu od najlepših pesama srpske poezije predstavimo učenicima na nov način. Izabravši primenu projektne nastave učenicima smo omogućili da sami otkriju biografiju i stvaralaštvo Laze Kostića, njegovu poetiku, nastanak pesme Santa Maria della Salute, kao i da u što većoj meri samostalno analiziraju i interpretiraju pesmu i tako dokuče njen smisao. 

Koristeći projektnu nastavu, uz mogućnosti koje pružaju alati IKT (vikispejsis, mejl, hotpotejtos i sl), učenicima smo omogućili da: izraze svoja osećanja, kritički stav, kritičko mišljenje, kreativnost, ostvare međusobnu saradnju i evaluaciju svog rada i znanja. 

Uspeli smo da učenici na jedan novi način otkriju svevremene teme poezije kao što su: ljubav (neostvarena ili večna), kajanje, greh, lepota, smrt itd.


1. Class: Biography of Laza Kostic

Students have komework to find information abaout life and work of serbian poet Laza Kostic. in groups they work on making PP presentations about Life and work of Laza. This works are available on link:

Laza Kostic

On first class each group presentate their work.

1. čas. Upoznavanje života i dela Miloša Crnjanskog

Učenici su unapred dobili zadatak da nađu informacije o životu i delu Laze Kostića. na osnovu pronađenih informacija u grupama su napravili PP prezentacije. Svi radovi su postaljeni na wikispace strani o Lazi Kostiću, da bi bila omogućena saradnja među odeljenjima i školama, pošto u ovom radu učestvuju učenici dve škole.

link: Laza Kostić

sadržaj

aktivnost

nastavnika

aktivnost učenika

vreme

metode i oblici rada

način praćenja rada učenika

očekivani efekti

uvodni deo

 

 

 

proverava da li su se učenici spremili za prezentovanje

 

 

 

 

 

 

iznose svoje utiske i zapažanja o radu u grupi i o svojim radovima

 

5 min.

dijaloška metoda

frontalni rad

uvid u zainteresovanost učenika

objašnjavanje i prezentovanje ideja

 

glavni deo časa 

organizuje prezenotvanje radova

po grupama prezentutju radove

 

35 min.

monološka metoda

grupni rad

individualni rad

 

praćenje rada učenika i timova

prezentovanje ideja

argumentovanje

 

završni deo

razmena utisaka o prezentacijama

provera zadataka za sledeći čas

iznose svoje utiske i zapažanja

 

5 min.

dijaloška metoda

frontalni rad

uvid u zainteresovanost učenika

objašnjavanje ideja i aktivnosti

2. Class: Analysing poem Santa Maria della Salute

Some groups of students have homework to analyse some motivs in poem ''Santa Maria della Salute''. This works have been avaliable on wikispaces, also.

Other students have been praparing for alaysing poem on class acording to these works.

On the end pf class, after interpretation of poem and biography of poet Laza Kostic, students is able to do quiz about Laza Kostic. They are able to do this at home, too.

2. čas: Analiza i interpetacija pesme ''Santa Maria della Salute''

Neke grupe učenika su dobile zadatke da analiziraju neke motive iz pesme Laze Kostića ili nastanak pesme i inspiraciju pesnika. Njihovi radovi se takođe nalaze na wikispaces- u, tako da su dostupni drugim učenicima koji se na taj način spremaju za analizu i intepretaciju pesme kod kuće. Omogućena je saradnja među učenicima, koji mogu ostavljati jedni drugima komentare i sugestije na zajedničkoj strani na wikispaces- u.

Takođe, na istoj strani se nalazi i kviz o Lazi Kostiću, napravljen u alatu hotpotates- u. Učenici u bilo kom trenutku, u školi ili kod kuće mogu proveriti svoje znanje pomoću kviza i tako proceniti svoj napredak u učenju.

Zahvaljujući saradnji dve škole - Ekonomske škole i Prve gimnazije napravljena je strana o Lazi Kostiću koja svima u budućnosti može pomoći da otkriju život  idelo ovog pesnika.

link: Laza Kostić


sadržaj

 

aktivnost

nastavnika

 

aktivnost učenika

 

vreme

 

metode i oblici rada

 

način praćenja rada učenika

 

očekivani efekti

 

 

 

Uvodni deo

Čita pesmu

Santa Maria della Salute

 

Aktivno slušaju pesmu

 

7 min.

Monološka metoda

 

Frontalni rad

 

Uvid u zainteresovanost učenika

 

Aktivno slušanje

 

Glavni deo

Usmerava učenike, postavlja pitanja

Na osnovu grupnog rada analiziraju pesmu

 

35 min.

Dijaloška metoda

Projektna nastava

Frontalni i grupni rad

 

Praćenje rada grupa i pojedinaca

Prezentovanje ideja

Argumentovanje stavova

Kritički stav

 

 

Završni deo

Zaokružuje otkrivanje smisla pesme

Daje domaći zadatak – upućuje na kviz znanja

Izvode zaključkeе

Komentarišu

Dobijaju zadatak da procene svoje znanje na osnovu kviza

 

 

 

2 min.

 

Dijaloška metoda

 

frontalni rad

 

Uvid u zainteresovanost učenika

Argumentovanje stavova

Kritički stav

Evaluacija

znanja