ODS View Scenario/Lesson Plan Summary Page

Lesson Plan
Romantizam
Last updated 16/04/2014, by Maja Todorović
Language(s):
Domain: Foreign Language Learning
Author(s)Name: Maja Todorović Organization: Politehnička škola Role: nastavnik srpskog jezika i književnosti
Description/ main idea

Utvrđivanje stečenog znanja o romantizmu. Svrstavanje predstavnika epohe. Karakteristike i odlike romantičarske poezije. Određivanje teme, motiva i poruka u delu P.P. Njegoša, Branka Radičevića, Đure Jakšića, J.J. Zmaja i Laze Kostića. Utvrđivanje stečenih znanja o Vuku Karađžiću kao piscu, istoričaru, biografu, sakupljaču narodnih umotvorina i reformatoru srpskog jezika i pravopisu.

Podsticanje učenika da postanu svesni vrednosti naše književne baštine. Ukazivanje na značaj ljubavi, patriotizma i poštovanja tradicije u životu. Razvijanje osećanja plemenitosti i dobrote. Pobuđivanja mašte. Razvijanje moći zapažanja ključnih elemenata, stvaralačkih postupaka i poruka dela. Razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja.


Uvodni deo časa

Nastavnik podseća učenike da je zaokružena jedna književna epoha, karakteristična prema svojoj poetici i predstavnicima. Učenici metodom mozgalice govore svoje asocijacije vezane za ovu epohu, a nastavnik ih zapisuje na tabli. Nakon toga, učenici se dele u grupe i dobijaju zadatke.

Glavni deo časa

Nastavnik deli učenike u grupe. Grupe rade, postavljaju pitanja ukoliko im nije jasno. Nastavnik pomaže. Nakon toga, učenici referišu, iznose svoje zapažanja, polemišu i tumače motive, simbole, formulišu poruke. Nastavnik usmerava diskusiju i ukazuje na ono što su učenici eventualno propustili.

I grupa: Vuk Karađžić - jezička reforma, kritike i polemike, sakupljanje narodnih umotvorina.

II grupa: Petar Petrović Njegoš - određivanje vrsta dela, misli i likovi.

III grupa: Branko Radičević - poetika, dela, teme i motivi.

IV grupa: Jovan Jovanović Zmaj - poetika, dela, teme i motivi.

V grupa: Laza Kostić - poetika, dela, teme i motivi.

Završni deo časa

Svaka grupa izdvaja ključne reči vezane za pisca o kome piše. Nastavnik reči zapisuje na tabli i one ostaju u vidu podsetnika.