Καθημερινή Δημιουργικότητα

Poll Dates: 
2014.06.18
Share this


Το πρόγραμμα καθορίζεται από τη δημιουργικότητα μέσα στην καθημερινότητα (συμβολίζεται με ‘μικρό δ’), όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε στοχευμένες, ευφάνταστες δραστηριότητες που παράγουν αποτελέσματα πρωτογενή και αξιόλογα σχετιζόμενα με τα ίδια (τα παιδιά).

Συμφωνείτε με αυτόν τον ορισμό για την καθημερινή δημιουργικότητα;

Παρακαλούμε γράψτε μας γιατί στην ακόλουθη συζήτηση: http://portal.opendiscoveryspace.eu/el/node/679962

Ναι
0% (0 votes)
Όχι
0% (0 votes)
Total votes: 0